The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 99
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Julian (+48 575 002 287)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
03:36:42

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:36:34

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:36:26

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:36:24

Utworzenie wiadomości w sytemie.