The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 95
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Addison (+48 634 684 545)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
01.07.2022
03:18:37

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:18:29

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:18:21

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:18:19

Utworzenie wiadomości w sytemie.