The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 94
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Zoey (+48 592 320 874)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
29.05.2023
20:16:26

Dostarczenie wiadomości.

29.05.2023
20:16:18

Wysłanie wiadomości.

29.05.2023
20:16:10

Planowana godzina wysyłki.

29.05.2023
20:16:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.