The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 90
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Audrey (+48 991 557 756)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
08.05.2021
17:29:49

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:29:41

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:29:33

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:29:31

Utworzenie wiadomości w sytemie.