The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 84
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Benjamin (+48 481 051 715)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
01.07.2022
03:59:21

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:59:13

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:59:05

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:59:03

Utworzenie wiadomości w sytemie.