The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 8
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Anthony (+48 597 433 076)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
28.09.2021
07:25:43

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
07:25:35

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
07:25:27

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
07:25:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.