The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 64
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Skylar (+48 559 039 583)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
30.06.2022
19:57:28

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
19:57:20

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
19:57:12

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
19:57:10

Utworzenie wiadomości w sytemie.