The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 55
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Ryan (+48 843 311 629)
Treść:
SMS Gateway solution
Status: Queued
01.07.2022
03:19:57

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
03:19:49

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
03:19:41

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
03:19:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.