The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 54
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Brooklyn (+48 250 328 669)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
28.03.2023
22:31:15

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
22:31:07

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
22:30:59

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
22:30:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.