The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 53
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Michael (+48 348 604 582)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
02:17:39

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:17:31

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:17:23

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:17:21

Utworzenie wiadomości w sytemie.