The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 500
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Addison (+48 317 148 813)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status:
16.04.2024
00:19:46

Dostarczenie wiadomości.

16.04.2024
00:19:38

Wysłanie wiadomości.

16.04.2024
00:19:30

Planowana godzina wysyłki.

16.04.2024
00:19:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.