The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 5
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Sofia (+48 485 407 285)
Treść:
Receive SMS through API
Status: Queued
01.07.2022
02:54:58

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:54:50

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:54:42

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:54:40

Utworzenie wiadomości w sytemie.