The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 490
Urządzenie: Alcatel Work
Kontakt: Ellie (+48 108 155 006)
Treść:
Android phone as SMS Gateway
Status:
20.07.2024
00:03:54

Dostarczenie wiadomości.

20.07.2024
00:03:46

Wysłanie wiadomości.

20.07.2024
00:03:38

Planowana godzina wysyłki.

20.07.2024
00:03:36

Utworzenie wiadomości w sytemie.