The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 49
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Abigail (+48 820 816 510)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
28.09.2021
08:53:40

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
08:53:32

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
08:53:24

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
08:53:22

Utworzenie wiadomości w sytemie.