The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 485
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Logan (+48 758 425 344)
Treść:
Receive SMS via API
Status: Queued
08.05.2021
13:52:59

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
13:52:51

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
13:52:43

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
13:52:41

Utworzenie wiadomości w sytemie.