The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 475
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Aiden (+48 835 580 963)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
18.05.2021
11:41:51

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
11:41:43

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
11:41:35

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
11:41:33

Utworzenie wiadomości w sytemie.