The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 471
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Dylan (+48 701 975 234)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status:
19.07.2024
23:13:17

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
23:13:09

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
23:13:01

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
23:12:59

Utworzenie wiadomości w sytemie.