The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 470
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Addison (+48 577 116 276)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
08.05.2021
15:29:25

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
15:29:17

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
15:29:09

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
15:29:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.