The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 47
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Zoe (+48 875 852 414)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
08.05.2021
18:57:53

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
18:57:45

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
18:57:37

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
18:57:35

Utworzenie wiadomości w sytemie.