The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 467
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Zoe (+48 624 397 244)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
08.05.2021
09:38:15

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
09:38:07

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
09:37:59

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
09:37:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.