The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 465
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Charles (+48 549 753 445)
Treść:
Multi SMS Sender
Status: Queued
28.03.2023
22:18:11

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
22:18:03

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
22:17:55

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
22:17:53

Utworzenie wiadomości w sytemie.