The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 465
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Aaron (+48 982 532 197)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status:
25.05.2024
12:10:28

Dostarczenie wiadomości.

25.05.2024
12:10:20

Wysłanie wiadomości.

25.05.2024
12:10:12

Planowana godzina wysyłki.

25.05.2024
12:10:10

Utworzenie wiadomości w sytemie.