The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 460
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Victoria (+48 180 684 211)
Treść:
Messaging API Android
Status: Queued
28.03.2023
23:33:46

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
23:33:38

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
23:33:30

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
23:33:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.