The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 458
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Abigail (+48 555 004 487)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
18.05.2021
12:23:22

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
12:23:14

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
12:23:06

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
12:23:04

Utworzenie wiadomości w sytemie.