The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 451
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Dylan (+48 645 174 090)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
28.03.2023
15:45:41

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
15:45:33

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
15:45:25

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
15:45:23

Utworzenie wiadomości w sytemie.