The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 439
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Savannah (+48 923 226 829)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
19:10:08

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
19:10:00

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
19:09:52

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
19:09:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.