The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 433
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Grace (+48 614 215 092)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
18.05.2021
11:55:08

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
11:55:00

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
11:54:52

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
11:54:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.