The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 431
Urządzenie: LG Home
Kontakt: William (+48 187 426 757)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status:
19.07.2024
23:22:53

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
23:22:45

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
23:22:37

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
23:22:35

Utworzenie wiadomości w sytemie.