The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 415
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Wyatt (+48 446 723 981)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
30.06.2022
21:33:27

Dostarczenie wiadomości.

30.06.2022
21:33:19

Wysłanie wiadomości.

30.06.2022
21:33:11

Planowana godzina wysyłki.

30.06.2022
21:33:09

Utworzenie wiadomości w sytemie.