The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 414
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Chloe (+48 793 609 365)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
08.05.2021
17:30:12

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:30:04

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:29:56

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:29:54

Utworzenie wiadomości w sytemie.