The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 411
Urządzenie: Sony Home
Kontakt: Nora (+48 402 682 588)
Treść:
Mass SMS sendingy
Status: Queued
08.05.2021
16:30:39

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
16:30:31

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
16:30:23

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
16:30:21

Utworzenie wiadomości w sytemie.