The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 403
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Ethan (+48 164 362 405)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
16:49:04

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
16:48:56

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
16:48:48

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
16:48:46

Utworzenie wiadomości w sytemie.