The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 40
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Zoe (+48 216 540 467)
Treść:
Multi SMS Sender
Status:
19.07.2024
14:31:17

Dostarczenie wiadomości.

19.07.2024
14:31:09

Wysłanie wiadomości.

19.07.2024
14:31:01

Planowana godzina wysyłki.

19.07.2024
14:30:59

Utworzenie wiadomości w sytemie.