The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 398
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: James (+48 139 101 142)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
07.05.2021
21:57:15

Dostarczenie wiadomości.

07.05.2021
21:57:07

Wysłanie wiadomości.

07.05.2021
21:56:59

Planowana godzina wysyłki.

07.05.2021
21:56:57

Utworzenie wiadomości w sytemie.