The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 396
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Amelia (+48 642 613 000)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
18.05.2021
12:22:38

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
12:22:30

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
12:22:22

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
12:22:20

Utworzenie wiadomości w sytemie.