The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 395
Urządzenie: HTC Home
Kontakt: Mia (+48 429 723 237)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status:
27.02.2024
14:35:16

Dostarczenie wiadomości.

27.02.2024
14:35:08

Wysłanie wiadomości.

27.02.2024
14:35:00

Planowana godzina wysyłki.

27.02.2024
14:34:58

Utworzenie wiadomości w sytemie.