The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 395
Urządzenie: Alcatel Home
Kontakt: Avery (+48 261 247 941)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
08.05.2021
14:35:03

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
14:34:55

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
14:34:47

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
14:34:45

Utworzenie wiadomości w sytemie.