The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 393
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Natalie (+48 591 305 345)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
29.03.2023
01:21:43

Dostarczenie wiadomości.

29.03.2023
01:21:35

Wysłanie wiadomości.

29.03.2023
01:21:27

Planowana godzina wysyłki.

29.03.2023
01:21:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.