The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 389
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Sebastian (+48 566 995 148)
Treść:
Send sms in android programmatically
Status: Queued
28.03.2023
23:40:25

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
23:40:17

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
23:40:09

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
23:40:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.