The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 375
Urządzenie: Lenovo Work
Kontakt: Joshua (+48 144 740 412)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
19:20:25

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
19:20:17

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
19:20:09

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
19:20:07

Utworzenie wiadomości w sytemie.