The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 374
Urządzenie: HTC Work
Kontakt: Stella (+48 601 672 578)
Treść:
Gateway Android
Status: Queued
29.03.2023
03:25:47

Dostarczenie wiadomości.

29.03.2023
03:25:39

Wysłanie wiadomości.

29.03.2023
03:25:31

Planowana godzina wysyłki.

29.03.2023
03:25:29

Utworzenie wiadomości w sytemie.