The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 369
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Isabella (+48 713 463 533)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
17:25:46

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:25:38

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:25:30

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:25:28

Utworzenie wiadomości w sytemie.