The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 367
Urządzenie: Xiaomi Work
Kontakt: Lillian (+48 208 589 301)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
16:35:13

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
16:35:05

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
16:34:57

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
16:34:55

Utworzenie wiadomości w sytemie.