The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 360
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Grace (+48 689 889 601)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
01.07.2022
02:59:43

Dostarczenie wiadomości.

01.07.2022
02:59:35

Wysłanie wiadomości.

01.07.2022
02:59:27

Planowana godzina wysyłki.

01.07.2022
02:59:25

Utworzenie wiadomości w sytemie.