The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 354
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Matthew (+48 926 844 747)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
08.05.2021
17:54:01

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:53:53

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:53:45

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:53:43

Utworzenie wiadomości w sytemie.