The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 351
Urządzenie: LG Home
Kontakt: Luna (+48 555 866 410)
Treść:
Receive SMS via API Android
Status: Queued
17.05.2021
23:37:08

Dostarczenie wiadomości.

17.05.2021
23:37:00

Wysłanie wiadomości.

17.05.2021
23:36:52

Planowana godzina wysyłki.

17.05.2021
23:36:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.