The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 350
Urządzenie: Samsung Work
Kontakt: Emma (+48 253 599 830)
Treść:
Android send SMS to multiple contacts programmatically
Status: Queued
08.05.2021
16:51:08

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
16:51:00

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
16:50:52

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
16:50:50

Utworzenie wiadomości w sytemie.