The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 349
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Luna (+48 979 854 009)
Treść:
SMS Gateway Android PHP
Status: Queued
18.05.2021
13:09:26

Dostarczenie wiadomości.

18.05.2021
13:09:18

Wysłanie wiadomości.

18.05.2021
13:09:10

Planowana godzina wysyłki.

18.05.2021
13:09:08

Utworzenie wiadomości w sytemie.