The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 348
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Avery (+48 977 181 998)
Treść:
SMS Gateway solution
Status:
16.04.2024
00:40:23

Dostarczenie wiadomości.

16.04.2024
00:40:15

Wysłanie wiadomości.

16.04.2024
00:40:07

Planowana godzina wysyłki.

16.04.2024
00:40:05

Utworzenie wiadomości w sytemie.