The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 345
Urządzenie: LG Work
Kontakt: Carter (+48 330 915 791)
Treść:
Android SMS Gateway
Status: Queued
08.05.2021
17:50:10

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
17:50:02

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
17:49:54

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
17:49:52

Utworzenie wiadomości w sytemie.