The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 342
Urządzenie: Sony Work
Kontakt: Olivia (+48 249 925 641)
Treść:
Internet SMS Gateway
Status: Queued
28.09.2021
04:52:57

Dostarczenie wiadomości.

28.09.2021
04:52:49

Wysłanie wiadomości.

28.09.2021
04:52:41

Planowana godzina wysyłki.

28.09.2021
04:52:39

Utworzenie wiadomości w sytemie.