The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 342
Urządzenie: Samsung Home
Kontakt: Emma (+48 384 648 454)
Treść:
Web SMS Gateway
Status: Queued
28.03.2023
15:31:22

Dostarczenie wiadomości.

28.03.2023
15:31:14

Wysłanie wiadomości.

28.03.2023
15:31:06

Planowana godzina wysyłki.

28.03.2023
15:31:04

Utworzenie wiadomości w sytemie.