The data comes from a demo account and is generated randomly.
If you want to login or register, click here.
Informacje o wiadomości
ID: 33
Urządzenie: Xiaomi Home
Kontakt: Lily (+48 621 516 844)
Treść:
Android Recieve SMS HTTP
Status: Queued
08.05.2021
15:41:36

Dostarczenie wiadomości.

08.05.2021
15:41:28

Wysłanie wiadomości.

08.05.2021
15:41:20

Planowana godzina wysyłki.

08.05.2021
15:41:18

Utworzenie wiadomości w sytemie.